Info Terkini PPD Mersing

September 30, 2009

Kelas Dewasa Asli Penan (KEDAP) Di SK Labong


Masyarakat orang Asli dan Penan masih ketinggalan dalam penguasaan 3M. Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan program Kelas Dewasa Asli dan Penan di SK Pengkalan Tereh, Kluang oleh YB Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia. Tujuan utama pelaksanaan KEDAP adalah bagi meningkatkan penguasaan ilmu dalam kalangan masyarakat Orang Asli dan Penan. Ibu bapa yang telah menguasai 3M diharapkan dapat membantu pembelajaran anak-anak mereka di rumah.


Empat orang guru telah menghadiri kursus yang disediakan dan seterusnya ditugaskan untuk mengajar kelas KEDAP ini. Guru - guru tersebut ialah En. Kamu Bin Sumba, En. Abd. Rahman Bin Abu @ Naim, Puan Sanisah Bte Shafie & Cik Mahbubiah Bte Abd Manaf. Kelas Dewasa Kampung Labong mula di laksanakan pada 17 Mac 2008. Kelas mula dijalankan pada jam 6.00 petang hingga 8.00 malam dan diadakan seminggu 3 kali pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Mata Pelajaran yang diajar ialah Bahasa Malaysia dan Matematik.


Peringkat pertama pengajaran dan pembelajaran di ajar secara keseluruhan kepada peserta. Setelah 3 bulan dijalankan,peserta dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan yang lemah/lambat 10 orang dan kumpulan yang agak cepat 15 orang. Pencapaian kumpulan yang cepat sehingga tamat kelas dewasa sudah boleh membaca / mengeja hingga sukukata kvk+kvkk, boleh membaca ayat dan teks yang mudah dengan memuaskan, boleh membilang dan mengenal nombor hingga 100 dengan baik, boleh menyelesaikan operasi tambah dengan tidak mengumpul semula dan mengumpulsemula, boleh menyelesaikan operasi tolak hanya dengan tidak mengumpul semula, dengan mengumpul semula belum menguasai kemahirannya.
Pencapaian kumpulan yang lambat/lemah hanya boleh membaca/mengeja sukukata kv+kvk dan membaca ayat-ayat pendek sahaja, boleh mengenal dan membilang nombor hingga 100, boleh menyelesaikan operasi tambah dan tolak dengan tidak mengumpul semula.

Kehadiran harian peserta adalah sangat menggalakan kecuali jika ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka tidak dapat hadir. Sungguhpun begitu terdapat dua atau tiga orang yang agak kerap tidak hadir.

Keseluruhannya para peserta adalah sangat seronok dan ceria untuk hadir ke kelas dewasa dan belajar dengan seberapa yang termampu mereka lakukan.

Kehadiran guru-guru dalam melaksanakan P&P Kelas Dewasa sentiasa menepati jadual yang ditetapkan. Sekiranya salah seorang guru ada urusan, tugas P&P akan diganti dengan guru lain dengan bahan-bahan P&P nya yang telah disediakan.


Disediakan oleh :

En. Kamu bin Sumba

Setiausaha KEDAP

SK Labong

No comments:

Post a Comment